Перед тим, як почати користування веб-ресурсом stop-trend.com.ua, наполегливо рекомендуємо ознайомитися з нашими принципами конфіденційності (далі – "Політика"). Використання даного веб-сайту передбачає вашу повну згоду з цією Політикою. Якщо ви не згодні з нею повністю або частково, просимо не користуватися сайтом.

Приймаючи наші умови, ви підтверджуєте свою згоду з усіма пунктами даної користувацької угоди, включаючи цю Політику конфіденційності.

 1. Основні принципи

1.1 В даній Політиці застосовуються наступні ключові визначення:

Реєстр особистих даних — впорядкований набір персональних даних в цифровій або аналоговій формі;

Власник даних — суб'єкт, що визначає мети та методи обробки особистих даних, якщо закон не передбачає інше;

Згода особи, дані якої обробляються — вільно виражена воля фізичної особи на обробку його особистих даних, надана в письмовій формі або в такій формі, яка дозволяє зробити висновок про його згоду;

Анонімізація даних — видалення інформації, яка дозволяє прямо або опосередковано встановити особистість;

Обробка даних — будь-які операції з персональними даними, включаючи збір, зберігання, модифікацію, використання, поширення, анонімізацію та знищення, здійснювані з використанням автоматизованих систем або без них;

Отримувач даних — фізична або юридична особа, якій надаються особисті дані;

Особисті дані — інформація, що стосується фізичної особи, яку можна визначити на основі даної інформації;

Оператор даних — особа або організація, що обробляє персональні дані від імені власника даних;

Третя сторона — будь-яка особа, яка не є особою, дані якої обробляються, власником даних або оператором, і якій може бути переданий набір даних.

1.2 Обов'язок щодо дотримання даної Політики покладається на ФОП Андріасов В.Є. і всіх його співробітників, а також на будь-які інші особи, яким дозволена обробка персональних даних.

 1. Збір та обробка персональних даних

2.1 stop-trend.com.ua збирає та обробляє наступну інформацію про користувачів:

 1. Прізвище, ім'я, електронна пошта
 2. Інформація, вказана користувачем під час реєстрації, включаючи електронну пошту, ім'я та пароль
 3. Платіжні дані, якщо застосовно

2.2. Системи stop-trend.com.ua автоматично збирають технічні дані про пристрій користувача. Ці дані включають інформацію про комп'ютер, IP-адресу, операційну систему та тип браузера, але не дозволяють ідентифікувати користувача.

2.3. Користувачі будуть інформовані про збір та обробку їх даних під час реєстрації на сайті, відповідно до законів України про захист персональних даних.

2.4. ФОП Андріасов В.Є. не обробляє дані про расове чи етнічне походження, політичні переконання, релігійні чи філософські погляди, участь в профспілках та інші категорії чутливих даних.

2.5. Основною метою обробки даних є обслуговування користувачів, включаючи виконання договірних зобов'язань та проведення рекламних кампаній.

2.6. Дані зберігаються та обробляються з метою, вказаною під час збору інформації.

2.7. stop-trend.com.ua є власником бази даних користувачів, зареєстрованих на сайті.

2.8. Доступ до персональних даних надається лише авторизованим співробітникам stop-trend.com.ua та третім особам, які мають право на обробку цих даних відповідно до цієї Політики конфіденційності.

 1. Права суб'єкта даних

3.1. Кожен користувач сайту має право:

 1. Знати про методи та джерела збору даних, а також про місцезнаходження власника чи розпорядника даних.
 2. Отримувати інформацію про тих, кому передаються його персональні дані.
 3. Мати доступ до своїх персональних даних.
 4. Отримувати відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту.
 5. Пред'являти мотивований вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 6. Пред'являти мотивований вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;
 7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки і випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, неподанням або несвоєчасним їх поданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або ганьбять честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи;
 8. Звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 9. Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. Вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 11. Відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

4. Використання персональних даних

4.1 stop-trend.com.ua використання персональних даних здійснюється із згоди суб'єкта персональних даних (користувача) у порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.2 stop-trend.com.ua створюються умови для захисту персональних даних.

4.3 Використання персональних даних суб'єктами відносин, пов'язаних із персональними даними, здійснюється лише відповідно до обов'язків, які, зокрема, передбачають недопущення розголошення будь-яким способом персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, окрім випадків, передбачених законом.

4.4 stop-trend.com.ua забезпечує використання технічних і організаційних засобів для забезпечення безпеки і конфіденційності персональних даних.

4.5 Особи, які здійснюють обробку і/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх обов'язк

4.6 Особи, які мають доступ до персональних даних, в тому числі, здійснюють їх обробку, зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних, в тому числі Закону України "Про захист персональних даних".

4.7 Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але в будь-якому випадку не більше строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних.

4.8 Після реєстрації на сайті stop-trend.com.ua користувачі отримують інформацію про власника персональних даних, склад і зміст зібраних даних, свої законні права, мету збору даних, а також про осіб, яким ці дані можуть бути передані.

 1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб

5.1 Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами угоди суб'єкта персональних даних на обробку цих даних, наданий власнику персональних даних, або відповідно до вимог закону.

5.2 Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, які знаходяться у власності розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації", за винятком даних, які отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової та бюджетної політики, при здійсненні верифікації та моніторингу державних виплат.

5.3 Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог даного Закону або не може їх забезпечити.

5.4 Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит про доступ (далі - запит) до персональних даних власника персональних даних з дотриманням вимог, визначеним чинним законодавством України, зокрема, Законом України "Про захист персональних даних".

5.5 У запиті вказується:

 1. прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце знаходження) та реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);

 2. найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка посвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);

 3. прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, які дозволяють ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої подається запит;

 4. відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, відомості про власника або управляючого персональних даних;

 5. перелік персональних даних, які записуються;

 6. мета та/або правові підстави для запиту.

5.6 Термін вивчення запиту з метою його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його отримання.

5.7 Протягом цього терміну власник персональних даних доводить до відома особи, яка подає запит, запит буде задоволений або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному регулюючому акті.

5.8 Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

5.9. Суб'єкт персональних даних має право отримувати будь-яку інформацію про себе від будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання інформації, передбаченої законодавством.

5.10. Відстрочка доступу суб'єкта персональних даних до своїх персональних даних не допускається.

5.11. Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у випадку, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, зачеплених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

5.12. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з поясненням порядку оскарження такого рішення.

5.13. У повідомленні про відстрочку вказуються:

1) прізвище, ім'я та по батькові посадової особи;

2) дата відправки повідомлення;

3) причина відстрочки;

4) термін, протягом якого задоволено запит.

5.14. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них заборонений за законом.

5.15. У повідомленні про відмову вказуються:

1) прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі;

2) дата відправки повідомлення;

3) причина відмови.

5.16. Рішення про відстрочку або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або суду.

5.17. stop-trend.com.ua власники, розпорядники персональних даних та треті особи приймають заходи з забезпечення захисту цих даних від випадкової втрати або знищення, від незаконної обробки, зокрема незаконного знищення або доступу до персональних даних.

5.18. Відповідальна особа організовує роботу, пов'язану з захистом персональних даних при їх обробці, інформує та консультує власника або розпорядника персональних даних з питань дотримання законодавства про захист персональних даних.

 1. Додаткові положення

6.1 Умови Політики конфіденційності з часом можуть переглядатися, оновлюватися без попереднього повідомлення користувача. У зв'язку з цим перед кожним використанням сайту, відвідувач сайту, Користувач повинен переглянути Політику конфіденційності.

6.2 Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності і підлягає виконанню з моменту його опублікування на Сайті.

6.3 Якщо Користувач не згоден з актуальною (новою) редакцією Політики конфіденційності, Користувач не може використовувати цей Сайт.

6.4 Ця Політика конфіденційності не може бути змінена користувачем як в цілому, так і частково.

6.5 Ця Політика конфіденційності є невід'ємною частиною угоди.

6.6 Якщо у Вас є питання стосовно цієї Політики конфіденційності, будь ласка, звертайтеся з повідомленням в Службу підтримки stop-trend.com.ua, за телефонами, вказаними на сайті.