Перш ніж почати використовувати веб-ресурс stop-trend.com.ua, настійно рекомендуємо ознайомитися з нашими принципами конфіденційності (далі - "Політика"). Використання даного веб-сайту передбачає вашу повну згоду з цією Політикою. Якщо ви не згодні з нею повністю або частково, будь ласка, не використовуйте сайт.

Приймаючи наші умови, ви підтверджуєте свою згоду з усіма пунктами цієї угоди користувача, включаючи дану Політику конфіденційності.

Основні принципи

1.1 У цій Політиці застосовуються такі ключові визначення:

 • Реєстр особистих даних — впорядкований набір персональних даних у цифровій або аналоговій формі;
 • Власник даних — суб'єкт, який визначає цілі та методи обробки особистих даних, якщо закон не передбачає інше;
 • Згода особи, чиї дані обробляються — вільно виражена воля фізичної особи на обробку її особистих даних, надана у письмовій формі або в такій формі, яка дозволяє зробити висновок про її згоду;
 • Анонімізація даних — видалення інформації, що дозволяє прямо або опосередковано встановити особу;
 • Обробка даних — будь-які операції з персональними даними, включаючи збір, зберігання, модифікацію, використання, поширення, анонімізацію та знищення, здійснювані за допомогою автоматизованих систем або без них;
 • Отримувач даних — фізична або юридична особа, якій надаються особисті дані;
 • Особисті дані — інформація, що стосується фізичної особи, яку можна визначити на основі цієї інформації;
 • Оператор даних — особа або організація, яка обробляє персональні дані від імені власника даних;
 • Третя сторона — будь-яка особа, яка не є особою, чиї дані обробляються, власником даних або оператором, і якій може бути переданий набір даних.

1.2 Обов'язок дотримання цієї Політики покладається на ФОП Андріасова В.Є. та всіх його співробітників, а також на будь-які інші особи, яким дозволена обробка персональних даних.

Збір та обробка персональних даних

2.1 stop-trend.com.ua збирає та обробляє наступну інформацію про користувачів:

 • Прізвище, ім'я, електронна пошта, контактний номер телефону, адреса доставки.

2.2 ФОП Андріасов В.Є. не обробляє дані про расове або етнічне походження, політичні переконання, релігійні або філософські погляди, участь у професійних союзах та інші категорії чутливих даних.

2.3 Основною метою обробки даних є обслуговування користувачів, включаючи виконання договірних зобов'язань та проведення рекламних кампаній.

2.4 Дані зберігаються та обробляються з метою, зазначеною при зборі інформації.

2.5 Доступ до персональних даних надається тільки авторизованим співробітникам stop-trend.com.ua та третім особам, які мають право на обробку цих даних відповідно до цієї Політики конфіденційності.

Права суб'єкта даних

3.1 Кожен користувач сайту має право:

 • Знати про методи та джерела збору даних, а також про місцезнаходження власника або розпорядника даних.
 • Отримувати інформацію про тих, кому надаються його персональні дані.
 • Мати доступ до своїх персональних даних.
 • Отримувати відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, протягом 30 календарних днів з дня надходження запиту.
 • Пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних.
 • Пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними.
 • На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або порочать честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи.
 • Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду.
 • Застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.
 • Вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.
 • Відкликати згоду на обробку персональних даних.
 • Знати механізм автоматичної обробки персональних даних.
 • На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Використання персональних даних

4.1 stop-trend.com.ua використовує персональні дані з згоди суб'єкта персональних даних (користувача) в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4.2 stop-trend.com.ua створює умови для захисту персональних даних.

4.3 Використання персональних даних суб'єктами відносин, пов'язаних з персональними даними, здійснюється тільки відповідно до обов'язків, які передбачають недопущення розголошення персональних даних, які їм були довірені або які стали відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, крім випадків, передбачених законом.

4.4 stop-trend.com.ua забезпечує використання технічних та організаційних засобів для забезпечення безпеки та конфіденційності персональних даних.

4.5 Особи, які здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв'язку з виконанням своїх обов'язків, зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних.

4.6 Особи, які мають доступ до персональних даних, включаючи тих, що здійснюють їх обробку, дотримуються вимог законодавства, зокрема Закону України "Про захист персональних даних".

4.7 Персональні дані не повинні зберігатися довше, ніж це необхідно для мети, для якої такі дані зберігаються, але в будь-якому випадку не більше терміну зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних даних на обробку цих даних.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб

5.1 Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди суб'єкта персональних даних на обробку цих даних, наданої власнику персональних даних, або відповідно до вимог закону.

5.2 Порядок доступу третіх осіб до персональних даних, що знаходяться у володінні розпорядника публічної інформації, визначається Законом України "Про доступ до публічної інформації", за винятком даних, які отримує від інших органів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику, при здійсненні верифікації та моніторингу державних виплат.

5.3 Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог цього Закону або не може їх забезпечити.

5.4 Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит про доступ до персональних даних власнику персональних даних із дотриманням вимог, визначених чинним законодавством України, зокрема, Законом України "Про захист персональних даних".

5.5 У запиті зазначається:

 • Прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місцезнаходження) та реквізити документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи - заявника);
 • Найменування, місцезнаходження юридичної особи, що подає запит, посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи - заявника);
 • Прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дозволяють ідентифікувати фізичну особу, щодо якої робиться запит;
 • Відомості про базу персональних даних, щодо якої подається запит, відомості про власника або розпорядника персональних даних;
 • Перелік персональних даних, які запитуються;
 • Мета та/або правові підстави для запиту.

5.6 Термін розгляду запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти робочих днів з дня його отримання.

5.7 Протягом цього терміну власник персональних даних повідомляє особі, яка подала запит, чи буде задоволено запит або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті.

5.8 Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Додаткові положення

6.1 Умови Політики конфіденційності час від часу можуть переглядатися та оновлюватися без попереднього повідомлення користувача. У зв'язку з цим перед кожним використанням сайту відвідувач сайту повинен переглянути Політику конфіденційності.

6.2 Нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності та підлягає виконанню з моменту її опублікування на сайті.

6.3 Якщо користувач не згоден з актуальною (новою) редакцією Політики конфіденційності, він не може використовувати цей сайт.

6.4 Ця Політика конфіденційності не може бути змінена користувачем ні повністю, ні частково.

6.5 Ця Політика конфіденційності є невід'ємною частиною угоди користувача.

6.6 Якщо у вас є питання щодо цієї Політики конфіденційності, будь ласка, звертайтеся до служби підтримки stop-trend.com.ua за контактними даними, зазначеними на сайті.